top of page

Waar is de support?

Logisch, een gratis dienst biedt geen enkele garantie of support, zijn niet aanspreekbaar voor een haperende verbinding en hebben geen reden om zich te verontschuldigen indien gepland of ongepland de dienst niet beschikbaar is. Het is wat het is. Vanzelfsprekend bieden de professionals 24×7 support, is het gezekerd via het redundant uitvoeren van de systemen en hebben wereldwijd data centers.

Kwaliteit en betrouwbaarheid

Allereerst bieden gratis diensten geen garanties. Dit houdt in dat u niet zeker bent van de kwaliteit en beschikbaarheid van de verbinding en of een goed signaal wordt verzonden en ontvangen. Een hoge betrouwbaarheid is een hekel punt. Regelmatig ervaren deelnemers dat gesprekken afbreken of de service wordt verstoord. Een gratis dienst heeft geen industriële robuustheid en is derhalve niet geschikt voor intensief gebruik. Met professionele systemen wordt gebruik gemaakt van een kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare omgeving, dat de maximaal beschikbare kwaliteit garandeert, onafhankelijk waar u zich bevindt. Het systeem controleert automatisch de bandbreedte voor elke verbinding en door de combinatie van specifieke software en hardware wordt vervorming en vertraging bewaakt.

Gratis of betaald?

Zodra online toepassingen worden overwogen, wordt snel een vergelijking gemaakt tussen gratis diensten als Skype, FaceTime, join.me, Google Hangouts, Docs, Classroom en betaalde professionele oplossingen. Er is een grote overlap aan functies en mogelijkheden, veel oplossingen bieden HD video en geluid en worden aangeboden vanuit de cloud. Hier houdt echter de vergelijking dan ook op.

Belangrijke verschillen zijn onder andere:

Er bestaat veel discussie over de veiligheid van de gratis diensten en deze hebben onterecht het imago dat ze veilig zouden zijn. Feit is dat niet één leverancier transparant is over de aftapmogelijkheden en de encryptiesleutels die zij gebruiken. Professionele systemen zijn transparant over de manier van beveiligen, bieden gegarandeerde ‘end to end’ encryptie en zijn volledige configureerbaar. Vertrouwelijkheid is dus gegarandeerd.

Veiligheid

Specifieke dienst versus een totaal systeem

Een dienst leveren zonder de mogelijkheid om andere (externe) oplossingen te kunnen integreren heeft beperkingen. Om de maximale kostenbesparing en productiviteitsverbetering te realiseren, moet de oplossing consistent en beschikbaar zijn in een breed scala van werkomgevingen. Professionele systemen bieden een veelheid aan (goedgekeurde) hardware-, en software oplossingen, bijvoorbeeld ruimtes die meerdere beeldschermen en professionele microfoons ondersteunen. Voor mobiliteit is Software voor PC, Mac, iPads en Android beschikbaar.

Gratis diensten zijn gesloten omgevingen waarbinnen gecommuniceerd kan worden, maar deze werken vaak niet samen met de professionele video standaarden (H.323/SIP). Het is niet mogelijk om een verbinding te maken met professionele video vergaderruimten, desktops of software. Professionele systemen als Cisco, Polycom, LifeSize, StarLeaf, Lync, SIP, H.323, WebRTC en PSTN bieden de mogelijkheid om onderling verbinding te maken, waardoor iedereen op elk vast of mobiel toestel gebeld kan worden en jij gebeld kan worden, telefonisch of via video.

Indien u zich geen zorgen maakt over beschikbaarheid en betrouwbaarheid, geen belang heeft bij een robuuste oplossing met veel mogelijkheden, dan kan ‘gratis’ prima werken voor uw organisatie. Aan de andere kant, zodra u bezorgd bent over deze zaken en een online oplossing overweegt ter ondersteuning van uw opleidingen, maak daar dan budget voor vrij.

Gesloten versus open systemen

bottom of page