top of page

LMS - ELO

Een Elektronische Leeromgeving (ELO) ondersteunt het inhoudelijke deel van de betreffende opleidingen en richt zich met name op de interactie tussen:

De verschillende opleidingen worden dus in beide systemen vastgelegd, maar voor andere doeleinden. Dat ‘deze werelden naar elkaar toe groeien’ en er een overlap is, mag duidelijk zijn. Feit is dat de organisatie rondom het leerproces wat anders is dan de inhoud van de opleiding en dat er daarom onderscheid in wordt gemaakt. Via koppelingen zijn beide omgevingen veelal met elkaar verbonden.

LMS versus ELO

Kort door de bocht richt een Learning Management Systeem (LMS) zich op de organisatie rondom trainingen en opleidingen. Een Elektronische Leer Omgeving richt zich daarentegen op de inhoud / content van de training.

Een LMS is een toepassing die ondersteuning biedt bij het beheer van de deelnemers, docenten en de verschillende opleidingen. De planning, het vastleggen van de resultaten en registratie van de voortgang wordt hierin gedaan. Ook het opleidingsaanbod wordt vastgelegd, maar het inhoudelijk deel van de opleiding vindt plaats in een Elektronische Leeromgeving (ELO).
Er zijn zowel open source als commerciële LMS-en beschikbaar. Bij een open source oplossing, ook wel bekend als een GNU-systeem, is de software gratis. Dit is echter relatief: bij geen of onvoldoende kennis, is de installatie niet eenvoudig en kan het erg veel tijd (en dus geld) kosten om alles naar wens in te stellen. Support is bij deze oplossingen vaak niet aanwezig waardoor bij problemen of vragen externe IT-kennis moet worden ingehuurd. Populaire en uitgebreide GNU-systemen zijn bijvoorbeeld Moodle of Dokeos.

1.

het proces van leren 

2.

de communicatie die nodig is voor dat leren 

3.

de organisatie van het leren 

Ondersteuning tijdens training/les

Een derde groep applicaties betreft oplossingen om uw training in een virtuele omgeving plaats te laten vinden. Vanuit verschillende invalshoeken worden diverse technologieën aangeboden. Vanuit de conferencing hoek zijn web-, en video conferencing twee bekende technologieën, maar er zijn ook applicaties zoals TeamViewer en join.me die vanuit de (ICT) support wereld de e-learning markt benaderen. Met name het ‘overnemen’ (en dus delen) van beeldschermen wordt door dit soort applicaties goed ondersteund en komt zeer eenvoudig tot stand.

Op deze pagina leest u meer over de verschillen tussen gratis en betaalde oplossingen en hier vindt u meer informatie terug over een aantal (gratis en betaalde) tools die u tijdens de les kunt inzetten.

bottom of page