top of page
  • Herma

Leren en lesgeven op afstand. Wat komt er allemaal bij kijken?

Op welke manier, onder welke omstandigheden en met behulp van welke technologie, werkt een virtuele manier van kennisdeling het beste.


Dat dit geen eenvoudig proces is, heeft de actualiteit bewezen. De drastische maatregel die het kabinet heeft genomen om scholen te sluiten, heeft de nodige impact gehad. Het onderwijs moest met spoed op afstand georganiseerd worden, waarbij is gebleken dat lang niet iedereen er klaar voor was. Nu is het onderwijs al best digitaal, denk aan een elektronische leeromgeving (ELO) als bijvoorbeeld Itslearning, Somtoday en Moodle. Hier wordt echter lesmateriaal aangeboden en gemaakte opdrachten worden hier ingeleverd. De communicatie tussen docent en leerling vindt hier plaats via mail en niet op een virtuele “live” manier. In de praktijk stapte onderwijzend Nederland massaal over op Zoom en Microsoft Teams om toch onderwijs op afstand aan te kunnen bieden. Maar bieden deze oplossingen ook de juiste middelen aan de docent en de leerlingen voor een optimale online les ervaring?


Van klassikaal naar online.

De switch van klassikaal naar online in een virtuele omgeving is geen eenvoudige stap en vergt de nodige voorbereiding. Een goede analyse van de behoefte is belangrijk, omdat elke technologie zo zijn voor- en nadelen heeft. Niet alleen de technologie, maar ook de rol van de docent en het gebruikte materiaal spelen een rol bij leren op afstand.
Neem voor meer informatie contact met ons op via telefoonnummer 036-7670295

30 weergaven
bottom of page